Att hjälpa andra att hitta nya hem

Vägen framåt bedriver tillsammans med en av Sveriges största ideella organisationer för gatuhundar, DogRescue Sweden, ett samarbete där du som stannar hos en längre tid och vill sysselsätta dig om dagarna mellan dina behandlingar – genom att hjälpa till ideellt kan göra detta när arbete finns. DogRescue har sin verksamhet utomlands (inga placeringar av hundar på plats) med sitt huvudsäte i Båstad där allt administrativt arbete och kommunikation sker mot framför allt de över 60 000 följarna i sociala medier och företag som bidrar till att föreningens utveckling genom donationer och gåvor. Där är informationssprdning och kontakt med företag viktig. Likaså deras e-handel där försäljning av hundfoder och relaterade produkter finns. Arbetat kan handla om alltifrån att  hjälpa till att sprida kampanjer till att kommunicera med intressenter, följare och försöka få in nya sponsorer – till att hjälpa till att avlasta med det som föreningen behöver avlastning med. DogRescue har en egen veterinärklinik och ett eget privat hundhägn med flera hundra hundar man tar hand om på plats i Bukarest, Rumänien. För de som varit aktiva i föreningen en längre tid, finns också senare möjlighet till att bli transportör och åka ner och ta hem hundar eller ansöka om att vara volontär – och på plats under ett par veckor hjälpa till i hägnet utomlands. Samarbetet med Vägen framåt handlar dock först och främst om att ge dig en inblick i hur det fungerar i en ideell verksamhet som varje år räddar uppåt tusen gatuhundar från en osäker framtid och många gånger så kallade dödsfabriker. Läs mer på föreningens hemsida: www.dogrescue.se

Behöver du hjälp eller vill boka ett personligt samtal med oss?

Bli kontaktad av oss och berätta om dina tankar och din situation – och ta reda på mer om vi kan hjälpa dig.
Har du kommit så här långt – är du redan på rätt väg. Samtalet är kostnadsfritt och vi dömer ingen.