Hjälp med Alkoholmissbruk & Beroende -Efterbehandling

För dig som har problem med alkohol, dricker för mycket eller lärt dig att ta till alkohol när du känner oro och problem – erbjuder vi efterbehandling inom missbruk och beroende. Att göra sin efterbehandling på Vägen Framåt innebär att vi fokuserar helt på förändringsprocessen under en intensiv period. Grundbehandlingen pågår oftast under minst tre månader och den exakta tiden med insatser och aktiviteter planeras med varje enskild klient. Detta eftersom det är viktigt att varje behandling anpassas efter det personliga behovet hos varje individ.

Riskbruk eller missbruk?

Vart går gränsen för en alkoholist och ett alkoholberoende? Varför dricker man egentligen? Vad händer i hjärnan och kroppen när man dricker? Varför mår man så dåligt dagen efter? Det är inte säkert att du är en alkoholist bara för att du dricker för mycket. Men om du dricker så mycket så att du ligger i zonen för riskbruk – är det dags att ta tag i problemet. En definition som många kan känna igen sig i låter så här: ”Den, som trots ökande negativa konsekvenser av sitt drickande, ändå fortsätter att dricka, är förmodligen alkoholist.” Studier visar att det är vanligare att barn till föräldrar med alkoholproblem blir beroende själva. Men även miljön man lever i påverkar förstås och många studier har gjorts om betydelsen av uppväxtförhållanden och andra miljöfaktorer kontra ärftlighet.

Åtta av 10 vuxna svenskar dricker alkohol. De allra flesta dricker måttligt, men 17 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-84 år dricker så mycket att de riskerar att ta skada, vilket brukar kallas för ”riskkonsumtion”. Bland kvinnor är andelen med en riskkonsumtion 13 procent och bland män 20 procent. Kort sagt kan man räkna att var tionde person i Sverige kan definieras som ”alkoholist”. Problemet är alltså utbrett och det är långt ifrån alla som tar tag i det – vilket medför livslånga konsekvenser i både sociala relationer, hälsa och beteenden som man själv inte kan ta sig ur – eftersom man inte söker den hjälp som finns att få.

Behöver du hjälp eller vill boka ett personligt samtal med oss?

Bli kontaktad av oss och berätta om dina tankar och din situation – och ta reda på mer om vi kan hjälpa dig.
Har du kommit så här långt – är du redan på rätt väg. Samtalet är kostnadsfritt.