Hjälp med Trauma

Trauma är ett brett begrepp som betyder du varit med något så smärtsamt och chockartat att det triggat igång överväldigande känslor och stress som är svåra att handskas med. Det kan vara saker från din uppväxt eller kriser och händelser i ditt liv som medvetet eller omedvetet påverkar ditt beteende och din livssituation idag i olika situationer. Trauma kan leda till olika tillstånd såsom: nedstämdhet, depression, ångest, oro, utbrändhet, kriser, nedsatt självkänsla eller sorg. Det kan vara alltifrån att du genomgått en cancerbehandling och blivit frisk men allt har nu kommit ikapp, till nära relationer eller relationer på jobbet, att du upplever ekonomisk press, en livskris – eller något oväntat som plötsligt händer inom dig som triggar igång ett oönskat beteende. Det kan också vara gamla upplevelser och mönster eller andra bakomliggande faktorer, du inte själv är medveten om.

 

Du är vad du tänker

Dina tankar, känslor och ditt beteende är vad som påverkar hela dig – och styr hela ditt liv. Tillsammans går vi igenom vilken terapi som passar just dig – utifrån din situation  Vi arbetar med Kognitiv Beteendeterapi, MBKT och Interpersonell psykoterapi, IPT. Men vi arbetar också med meditation, mindfulness, yoga och andra övningar för att stärka dig som person.

 

Uppväxt, anknytning och familjerelationer

Under den första tiden i livet utvecklar vi ett anknytningsmönster. Vår anknytning kännetecknar sedan hur vi formar nära relationer i vuxen ålder. Syftet med anknytningsteorin handlar om överlevnad. Och det går tillbaka till dina första månader som bebis. Vissa människor som till exempel har svårt att minnas sin barndom – har ofta trauman med sig från sin uppväxt. Ibland när man själv får barn, gör sig trauman påminda – och det är otroligt viktigt att bearbeta sina trauman – för att kunna gå vidare i livet. Men det kan också vara att man sitter fast i gamla mönster och går i cirklar. Du kanske dras till en viss typ av relationer – och alltid i slutändan hamnar på kant med dig själv och det slutar på samma sätt som i dina tidigare relationer? Det kan också vara att du vet med dig om att du har en trasslig relation till dina förädlar eller syskon. Det kan ha funnits eller fortfarande finns alkoholism eller annat missbruk i familjen. Det kan vara övergrepp, fysisk misshandel eller annat som spelar in. Du kanske inte vet varför du beter dig som du gör i vissa situationer – men har kommit så pass långt att du känner av – att någonting är fel? Om du har en vilja att förändras – har du kommit till helt rätt plats. Vi hjälper dig att kartlägga dina behov och ger dig en plan framåt för att bearbeta dom.

 

Utsatthet och livskriser

Vissa människor bär med sig en ryggsäck som är tung och som man samlat på sig under åren. Det kan vara att man som barn eller tonåring utsatts för något så hemskt som våld hemma, sexuellt våld eller missbruk. Det kan också vara att du i vuxen ålder fått problem med dina nära relationer – din familj – eller ditt arbete – och börjat se saker från ett annat perspektiv – men inte vet hur du ska ta dig an dessa själv och förbättras som människa. Det kan ha gått så långt att du befinner dig i en depression, är nedstämd, utbränd eller hamnat i en social eller ekonomisk otrygghet. Du kan ha blivit sjuk – eller frisk från en längre tids sjukdom och ska möta verkligheten igen.

Vilka kommer till oss?

Till oss kommer du som behöver verktyg och stöttning för att komma på rätt spår och riktning igen i livet. Vi hjälper dig att återupptäcka dina inre resurser du kan använda för att skapa det liv du vill leva.

 

Individuell bedömning och plan

Alla som kommer till oss får alltid en individuell bedömning genom samtal och kartläggning med en av våra terapeuter. Detta gör vi för att vi ska förstå vad du bär med dig och för att lägga upp en individuellt anpassad plan för att du ska lyckas komma tillbaka till ett bra liv igen. I många fall kan din kommun eller arbetsgivare hjälpa dig med hela eller delar av kostnaden. Det vinner både din arbetsplats på, du som person och samhället i stort. Framför allt, kan du som individ, få hjälp med att bryta gamla mönster, läka dig själv och hitta din inre styrka du kanske inte visste fanns där innan.
Vi hjälper dig – hela vägen framåt.

 

Behöver du hjälp eller vill boka ett personligt samtal med oss?

Bli kontaktad av oss och berätta om dina tankar och din situation – och ta reda på mer om vi kan hjälpa dig.
Har du kommit så här långt – är du redan på rätt väg. Samtalet är kostnadsfritt.