Meditation och mindfulness

Mindfulnessträning är idealisk för att utveckla större sinnesnärvaro mellan kropp och sinne. Det hjälper oss även att komma i kontakt med undermedvetna tankar, känslor och beteenden som kan stå i vägen för vår fysiska och psykiska hälsa och välmående. Kropp och sinne kommunicerar hela tiden. Kan vi medvetandegöra detta har vi tillgång till kroppens visdom och inre resurser som leder till utveckling, lärande och förändring.

Behöver du hjälp eller vill boka ett personligt samtal med oss?

Bli kontaktad av oss och berätta om dina tankar och din situation – och ta reda på mer om vi kan hjälpa dig. 
Har du kommit så här långt – är du redan på rätt väg. Samtalet är kostnadsfritt.