Vad vi gör

Vägen framåt förändrar människor på djupet. Vi hjälper kvinnor från hela Sverige med stöd och behandling i flera olika former.
– Vår metod gör oss unika.

Samlad kompetens under ett och samma tak

Under ett och samma tak erbjuder vi psykoterapi i form av IPT och KBT och MBKT samt meditation och mindfulness. Vi erbjuder även återfallsprevention genom metoden mindfulnessbaserad återfallsprevention, hjälp med gamla och nya familjekonstellationer, hjälp med relationer, verktyg att förstärka din självkänsla och hjälp med bättre levnadsvanor genom förändrad kost och träning. Varje rehabilitering är individuell. För att du ska kunna få med dig så mycket som möjligt och rätt förutsättningar för att återhämta dig och komma tillbaka varar varje vistelse mellan 1 – 6 månader som bestäms utifrån ditt behov. Du bor i eget rum med ängar, skog och hav som din närmaste granne.

Mer än ett stödboende och traditionellt rehabiliteringscenter

Till din hjälp finns aktiviteter så som kurser i meditation, yoga, musikproduktion, snickeriverkstad, stallverksamhet med hästar, gym- och träningslokal, foto- och filmstudio, IT-verksamhet för att lära dig bygga en hemsida, e-handel eller blogg, en ideell förening som arbetar med gatuhundar och möjlighet till praktik och annan sysselsättning i Båstad – som värvas med enskilda terapier och gruppterapier under din tid med oss. Vägen Framåt är expert på att vägleda andra människor att hitta sin inre kraft.

Kommuner, arbetsgivare och privatpersoner

Våra uppdragsgivare är alltifrån kommuner till arbetsgivare och privatpersoner. Vårt koncept vänder sig bara till kvinnor. Kunder som kommer till oss är kvinnor med missbruk (det kan vara alkohol, droger eller matmissbruk) samt kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Gemensamt hittar vi det stödet du behöver för att hitta rätt riktning. Vi hjälper dig – hela vägen framåt.

Se vår kortfilm

För att du lättare ska få en bild över vad det är vi gör och vad vi vill åstadkomma har vi tagit fram en kortfilm om oss.