Vi som brinner för att hjälpa

Vi som arbetar med Vägen Framåt är många entusiastiska själar som alla brinner för att hjälpa. Vi har en rad olika bakgrunder och utbildningar som kompletterar varandra och skapar precis de förutsättningar som krävs för att du ska lyckas och trivas hos oss.
Nedan presenterar vi några av oss – i lite kortare form.

SIMONE

Simone har en Master från Oxford University i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) samt innehar en Bachelor i Psykologi. Hon är utbildad inom KBT (kognitiv beteendeterapi), IPT (interpersonell psykoterapi) och EFT (emotionellt fokuserad parterapi mot både familjer, par och enskilda). Simone är även utbildad Mindfulnessinstruktör. Med erfarenhet som verksamhetschef på bland annat ett psykiatriskt boende, familjerådgivare och VD på Familjerådgivningen Öresund samt VD för den egna mottagningen Starling Heights, är Simone grundare av Vägen Framåt och dess verksamhetschef.

ANITA

Anita är familjeterapeut och socionom. Hon har en grundläggande psykoterapeututbildning med systemisk interaktionistisk grund från Linnéuniversitet och är utbildad i EFT (emotionellt fokuserad parterapi). Hon har arbetat i över 20 år med familjer i olika konstellationer. Både med par, barn och ungdomar, hela familjer samt med barngrupper för barn till föräldrar med känslomässig sjukdom enligt den amerikanska metoden CAP (Children are people too). Anita har även arbetat med familjerätt. Under din vistelse på Vägen Framåt, utgår Anita från Anknytningsteorin, och de relationer som är viktiga för dig.

KERSTIN

Kerstin är legitimerad psykoterapeut. Hennes expertområde är Sekundär Trauma och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och har även gedigen internationell erfarenhet, bland annat, från FN i krigszoner som Sydsudan och Sudan, där hon som psykoterapeut för FN-personal, utbildat läkare i trauma/PTSD och Sekundär Trauma. Kerstin har även arbetat som verksamhetschef för psykoterapimottagningar, och som psykoterapeut för följder av trauma/PTSD, misshandel och tortyr i USA sedan 1994. Förutom en svensk legitimation i psykoterapi har Kerstin också en grundläggande Master i psykoterapi, en två års utbildning för legitimation i USA, en Master i Religion från USA och en fyraårig specialistutbildning i Sensorimotor Psychotherapy (SP) vilket är en snabbt växande metod i USA, Europa och Australien och används bl.a. på det välkända Trauma Center i Boston. Kerstin är författare till boken Trauma smittar – allt du behöver veta om sekundärtrauma, som ger en grundläggande förståelse för sekundärtrauma. En utmärkt bok för medarbetare och organisationer som möter människor med trauma. Boken kan beställas på https://www.komlitt.se/product.html/trauma-smittar—allt-du-behover-veta-om-sekundartrauma-sekundartraumatisering

 

ELISABETH

Elisabeth är beteendevetare med gedigen arbetslivserfarenhet inom personal och hälsofrågor från såväl privat som offentlig sektor. Utöver Vägen Framåt bedriver Elisabeth sedan 15 år tillbaka en egen verksamhet med specialkompetens inom KBT­, Mindfulness och Handledning för professionell utveckling. Elisabeth har valt att inrikta sig på KBT och Systemteori för dess höga evidens inom psykologisk forskning med effektiva och hållbara resultat. Hennes uppgift som terapeut och handledare är att hjälpa till med kartläggning och medvetandegörande – inte bara om svårigheter utan i synnerhet, om resurser samt ge verktyg som syftar till att hantera vardagslivet och yrkeslivet mer funktionellt.

NILIMA

Nilima är mindfulnessinstruktör med rötter i naturvetenskapen som utbildad maringeolog och biolog. Hon kom i kontakt med mindfulness efter att ha förlorat båda sina föräldrar i cancer. Nilima såg ett kraftigt växande behov av anhörigstöd och jobbar med mindre grupper av anhöriga för att hjälpa dem att inte tappa sin ork och styrka i den sorg och hjälplöshet som följer med att se en nära anhörig sjuk.
Hos Vägen Framåt hjälper Nilima till med Anhörigstöd och Mindfulnessklasser.

ADRIANA

Adriana är utbildad lärare inom musik och har ägnat stor del av sitt liv åt att hjälpa barn och undgomar med ökat självförtroende, självkänsla och utveckling med musik, röst, andning och kroppsrörelser som verktyg. Adriana är även sångpedagog och musiker. Hon  har ett stort intresse för hästar och är under utbildning för att kunna arbeta med hästunderstödd rehabilitering, en form av terapi med häst och hästars läkande inverkan. Adriana hjälper dig som är intresserad av att sysselsätta dig med sång och musik och/eller vår häst och stall-verksamhet under din tid hos oss.

ANDERS

Anders är vår vaktmästare och hyresvärd som ser till så att allting flyter med fastigheterna. Han är en fena på att bygga då han driver eget byggbolag och byggt allt från slott till koja. Anders kan även komma med goda råd till dig som vill använda vår snickeriverkstad.