Mindfulnessbaserad Återfallsprevention

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Vägen framåt arbetar med mindfulnessbaserad återfallsprevention där KBT-interventioner vävs samman med mindfulnessmeditation. Programmet är designat för att förebygga eller hantera återfall i problem knutna till beroendebeteende. Programmet främjar också en balans mellan självdisciplin och självmedkänsla där det senare är något som mindfulnessdelen bidrar till. Mindfulness understryker acceptans och öppenhet i motsats till skuld och skam som många människor med beroende bär på.  Mindfulness främjar även vår medvetenhet att allt – vår kropp, vårt sinne och vår miljö – är i ständig förändring och att även sug/begär går över av sig själv om vi låter det passera.Syftet med programmets övningar är att öka medvetenheten kring triggers och vanemässiga reaktioner, för att utveckla ett nytt förhållningssätt  till dessa upplevelser. Samt att lära sig konkreta färdigheter att använda sig av i högrisksituationer.

Mer text kommer snart

Behöver du hjälp eller vill boka ett personligt samtal med oss?

Bli kontaktad av oss och berätta om dina tankar och din situation – och ta reda på mer om vi kan hjälpa dig!
Har du kommit så här långt – är du redan på rätt väg! Samtalet är kostnadsfritt och vi dömer ingen.