Psykoterapi

Genom psykoterapi kan du få hjälp med exempelvis nedstämdhet, depression, ångest, oro, kriser och sorgbearbetning. Tillsammans går vi igenom vilken terapi som passar just dig. Vi arbetar med Kognitiv Beteendeterapi och Interpersonell Psykoterapi.

 

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

I Kognitiv Beteendeterapi (KBT) tittar vi på hur tanke, känsla, beteende och vår fysiologi interagerar. Det är när det blir problem i denna process som vår mentala hälsa och välbefinnande påverkas. KBT är en aktiv behandlingsmetod där vi i terapin lär oss uppmärksamma negativa tankemönster och hur dessa påverkar hur vi reagerar i olika situationer.Genom att uppmärksamma våra negativa och hämmande beteenden kan vi frigöra oss från dessa mönster och hitta den kraft och potential som finns inom oss.

INTERPERSONELL PSYKOTERAPI (IPT)

I Interpersonell Psykoterapi (IPT) tittar vi på hur våra relationer påverkar vårt mående. Det kan vara arbetsrelationer, nära relationer eller bearbetning av komplicerad sorg.

 

All psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Behöver du hjälp eller vill boka ett personligt samtal med oss?

Bli kontaktad av oss och berätta om dina tankar och din situation – och ta reda på mer om vi kan hjälpa dig!
Har du kommit så här långt – är du redan på rätt väg! Samtalet är kostnadsfritt och vi dömer ingen.