Skriv på Vägen Framåt

Vägen framåt är en grön plattform för debatt och idéutveckling. Syftet med plattformen är att hitta en konstruktiv väg framåt för den gröna rörelsen, för omställningen och för gröna frågor i stort.

Vi tar gärna emot ditt bidrag till diskussionen. Skicka din text eller textidé till tomas@vagenframat.se!